Skolor som konkurrerar

Ett relativt nytt fenomen är att skolor får ett stort behov av att marknadsföra sig mer än någonsin tidigare. Anledningen är främst att skolor har börjat privatiseras och därmed blir det högre konkurrens om eleverna som också inbringar pengar. Hur skolorna marknadsför sig är olika och det finns de som använder sig av riktiga reklamkampanjer med filmer som inslag och andra som använder sig av en lite mer smakfull marknadsföring.

skriver på whiteboardSkolornas klimat har förändrats under några år och idag är det ett stort behov av att synas för att få in elever på just deras skola. En konkurrens som är grundat i fler privata skolor men också jakten efter prestigefulla skolor.  Skolorna skapar då marknadsavdelningar som får handskas med den ökade konkurrensen genom att marknadsföra skolan på rätt sätt. Det räcker helt enkelt inte med att bara köpa dyr radio- eller tv-reklam och tro att eleverna kommer att trilla in. Det handlar också om att skapa en image och ge den bild av sin skola som man tror att eleverna vill komma till och självklart jobba utifrån det. Det bästa sättet att göra detta på är genom Storbildsfabriken och skapa banderoller, flaggor och liknande skyltar till olika mässor. Det bästa är nämligen att möta ungdomarna och de blivande studenterna.

Locka elever genom mässa

Det är det bästa sättet att nå ut och interagera med de som är intresserade av att studera vidare. Jobbmässor, utbildningsmässor och olika näringslivsevent är helt klart ett bra ställe att stå på och fånga upp intresserade. Då är det extra viktigt att ha en snygg monter som lockar personer att ta kontakt. Det kan vara rätt färger, bra budskap och liknande som gör att just ni ses extra, glöm inte att göra en strategi innan ni kommer till mässan och ställer upp.

Scroll to top