Utbildning­ som förebyggande mot missbruk

En förhoppning med utbildning är att det ska göra oss till bättre människor. Det ska inte bara göra oss bildade och få ett bra jobb, utan också ge oss förmågan att ta hand om oss själva. I dagens samhälle ökar klyftorna och vi ser allt större skillnader mellan människor i olika socioekonomiska grupper.

Utbildning är ett av få sätt som vi kan påverka ungdomar på väg ut i livet, och informera om hur droger fungerar och påverkar kroppen. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN,  arbetar aktivt för att sprida information om alkohol och andra droger. Förbundet publicerar rapporter och undersökningar, och ger ut en tidskrift. Deras material vänder sig till många olika målgrupper, och de har webbplatser som riktar sig direkt till ungdomar. Deras arbetande är drogförebyggande, men de tar inte ställning i alkohol- och narkotikapolitiska frågor. CAN genomför årligen en undersökning bland elever i årskurs nio och andra året på gymnasiet, som handlar om drogvanor. Resultaten sammanställs i en nationell rapport. Statistiken för ungdomars alkohol- och narkotikavanor varierar över tid. Droger som marijuana och hasch har idag blivit mer lättillgängliga än tidigare, vilket har bidragit till att ungdomar är mer öppna för narkotika och inte uppfattar det som lika allvarligt att prova. Att informera och utbilda om effekten och de långsiktiga konsekvenserna av alkohol och narkotika är viktigt förebyggande arbete för att bekämpa ungdomars missbruk. Även om unga dricker allt tidigare och allt mer, är vägen till missbruk oftast lång. Missbruk är något som växer fram, och kantas också av andra problem. Om man är observant som förälder kan man reagera i tid, och det är därför viktigt att även föräldrar informeras om missbruksproblematik. Det är föräldrarnas ansvar att vara pålästa och kunna argumentera mot ungdomars idéer och föreställningar om droger.

Utbildning kan hjälpa människor att ta sig ur missbruk

Man kan aldrig på förhand säga vem som blir beroende av droger och utvecklar ett missbruk. Från att ha testat en drog en eller två gånger är steget långt till LVM, lagen om vård av missbrukare. Syftet med lagen är att den omhändertagne ska tas bort från ett livshotande missbruk och bli motiverad till behandling. Det är självklart svårt att sluta med missbruk. Motivation och beredskap för förändring är viktiga för att söka, delta i och fullfölja en behandling. En annan viktig faktor är missbrukarens egna önskemål för behandling och metod. Att ta sig ur och återhämta sig från missbruk kan drivas av en strävan och önskan om ett normalt, välfungerande liv. Utbildning kan fungera som ett incitament: den kan vara värdefull och meningsskapande i sig, men också vara ett steg på vägen mot ett funktionellt yrkesliv. För ungdomar med missbruksproblematik kan det vara viktigt att avsluta den obligatoriska skolgången eller gymnasiet. Den grundläggande skolgången blir allt viktigare för att klara sig i dagens samhälle.

Det finns hjälp att söka om din tonåring missbrukar, eller om det föreligger tanke om missbruk.

  • Maria Ungdom är en mottagning för unga missbrukare, och för deras familjer.
  • Vårdcentralen kan hjälpa dig eller guida dig vidare.
  • Barn- och ungdomspsykiatrin går att kontakta.
  • Alkohollinjen har en telefonlinje.

Scroll to top