Utbildning inom data och IT

Några utav de utbildningar som är hetast just nu, är de inom data och IT. Med tanke på att i princip allt kretsar runt detta i dagens samhälle, behövs folk som är kunniga. IT-utbildningar är de utbildningar som leder till kvalificerade jobb.

10662175-tangenter

Det har skett en omfattande internetifiering i vårt samhälle, vilket lett till att det skapats en mängd nya jobb inom IT. Det behövs en massa personer med olika sorters kunskaper om data och IT. Sedan 1960 är datavetenskap ett självständigt ämne på universitetsnivå. Några ämnen som är starkt förknippade med datavetenskap är kommunikation, informatik och datalogi. IT är ett samlingsord för de tekniska möjligheter som skapats av telekommunikationen och datatekniken.

Många utbildningar att välja mellan

Utbildar man sig inom data och IT på högskolenivå kan det leda till att man till exempel får en systemvetarexamen eller en civilingenjörsexamen. Dessa utbildningar tar mellan tre och fem år. Utbildningarna finns på de flesta tekniska högskolor, men även på flera andra universitet och högskolor. Det finns även yrkesutbildningar inom IT och data. Dessa är ofta lite kortare än högskoleutbildningar och går ofta direkt på de praktiska momenten.

Leder till kvalificerade jobb

IT-utbildningar är faktiskt de utbildningar som oftast leder till kvalificerade jobb direkt efter examen, skriver Idg. Anledningen till att så många som utbildar sig inom IT får kvalificerade jobb kan vara att utbildningarna har nära samarbete med näringslivet. Bland annat brukar studenterna få möjlighet att göra sitt examensarbete på något företag. Datautbildningarna ligger också bra till när det kommer till möjligheterna att arbeta eller studera i utlandet. Detta kan ha att göra med att IT är en väldigt global bransch men det har även att göra med det medvetna arbetet på högskolorna.

Scroll to top