Vidareutbildning för tjejer

Att ta studenten är en härlig tid fylld av festligheter och skoj kombinerat med sluttentor och sistaminuten-plugg och sen är det dags att springa ut från skolan rakt in i vuxenlivet – men glöm inte vikten av att vidareutbilda dig på universitet eller högskola för att få en så bra start på arbetslivet som det bara går: och nu skriker branscherna efter tjejer!

elev studentI en gymnasieelevs huvud i studenttider är det främst fokus på att hinna beställa studentmössan hos http://www.abcgruppen.se/ och sedan klara av alla prov för att lämna sin skola med bra betyg. Det är nämligen efter studenten som vuxenlivet börjar. Men något som inte ska glömmas av är vikten av att faktiskt fortsätta sina studier på högre nivå, vilket många också gör numera eftersom att det markant bättrar chanserna till att lyckas landa bra jobb. Något som bland annat Statistiska centralbyrån skriver är exempelvis att faktiskt var fjärde svensk har utbildning från de högre lärosätena och i praktiken innebär detta en svår konkurrens för den som inte har valt att vidareutbilda sig. Men vad ska man då utbilda sig till? En tanke kan vara att följa den rådande trenden, i alla fall om man är tjej, och det är att utbilda sig till Civilingenjör eller något inom data.

Fler tjejer inom mansdominerade utbildningar

Något som Ny Teknik skriver om är hur en ny trend uppstått när det kommer till vad tjejer väljer att utbilda sig till och det är inom traditionellt manliga utbildningar på de högre lärosätena. Vad som till exempel ökat otroligt mycket i populäritet är att som tjej utbilda sig till Civilingenjör och till olika grenar inom IT-världen. I fjol kunde bland annat KTH visa rekordhöga ansökningar från tjejer som sökt sig till deras ingenjörsprogram och det var de heller inte ensamma om. Även Linköpings tekniska högskola och Luleås tekniska universitet kunde visa på samma rekordnivåer. Däremot uppvisade både Chalmers och Lund samma siffror som för 2015 respektive 2016, om än siffror på rekordnivåer de med.

bibliotek läserVill ha fler tjejer

Tydligt är också att dessa normalt mansdominerade branscher idag vill se mer tjejer på sina arbetsplatser vilket också gjort att man satsat mer på att locka just kvinnor till att utbilda sig inom deras områden. Ett exempel på det är inom IT-branschen dit man vill få in fler kvinnor och för att göra verklighet av detta har nu ett bemanningsföretag gått samman med Arbetsförmedlingen och skapat en gratis utbildning. Utbildningen, som man berättar om i ett gemensamt pressmeddelande, har döpts till Java4Women och fokuserar som namnet avslöjar på att lära kvinnor att bli renodlade IT-tekniker – utan att detta ska kosta henne någonting alls. Sedan är tanken att bemanningsföretaget i fråga ska kunna anlita dessa tekniker och på så vis jämna ut könsfördelningen på arbetsmarknaden och få in fler kvinnor i den här branschen som idag har ett starkt underskott på kvinnor. Så för den kvinnliga gymnasieelev som planerar att studera vidare kan alltså ta en extra titt både på den här utbildningen och på de civilingenjörsutbildningar som finns – för dessa skriker nämligen efter fler kvinnliga studenter.

Scroll to top